üniversite

İTÜ’de Okumanın Avantajları

İTÜ Türkiye’de kurulan ilk teknik üniversite olması sebebiyle köklü bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla da mezun ağı en geniş olan okullardan biridir. Gerek okulunuzu okurken gerekse de staj/iş ararken bu ağın genişliğinden faydalanmak mümkündür.  Köklü bir geçmişe sahip olmak İTÜ’nün marka değerini de etkilemektedir. Özellikle büyük kurumsal şirketler, iş veya staj [...]

2020-08-09T19:09:45+03:00Ağustos 10th, 2020|Dosya Konusu|

Çepeçevre Üniversite

Üniversite kelimesinin Latince “Universus” yani “evrensel olan” kelimesinden türemesi son derece manidardır. Bu etimolojik tanım aslında üniversite kavramının gerçek mahiyetini bizlerin önüne sermekte. Şöyle ki bu kökenden yola çıkarak üniversiteler için, “Tüm insanlığın, varlığın ve bunların ilişkisinden doğan birtakım yeni mevcudiyetlerin getirdiği yahut sebep olduğu evrensel sorunların dert edinilip çözüm [...]

2020-08-09T18:09:34+03:00Temmuz 12th, 2020|Dosya Konusu|
Go to Top