Çepeçevre Üniversite

Üniversite kelimesinin Latince “Universus” yani “evrensel olan” kelimesinden türemesi son derece manidardır. Bu etimolojik tanım aslında üniversite kavramının gerçek mahiyetini bizlerin önüne sermekte. Şöyle ki bu kökenden yola çıkarak üniversiteler için, “Tüm insanlığın, varlığın ve bunların ilişkisinden doğan birtakım yeni mevcudiyetlerin getirdiği yahut sebep olduğu evrensel sorunların dert edinilip çözüm [...]