Bilişim Hukukunda Unutulma Hakkı

Teknolojinin son yıllardaki hızlı atılımıyla gittikçe genişleyen dijital hafızadan, silinmeyi beklemek mümkün mü? Unutulma hakkı, bilişim teknolojilerinin son dönemindeki radikal gelişmelerle ortaya çıkan, bireyin kendisini daha kolay ifade etme ve bilgiye ulaşmada eskiye nazaran zorluk yaşamamasının bir yansıması olarak uluslararası literatürde kendisine yer buldu.