Zaman Yönetimi

  Zaman hepimizin ortak paydasıdır. Nerede, nasıl, hangi koşullarda yaşadığımızdan bağımsız olarak hepimiz yirmi dört saatlik bir güne başlar ve üç altmış beş gün sonra bir yılı bitiririz. Sahip olabildiğimiz nadir şeylerden biri olan "zaman" adlı bu araçla sahip olmadığımız şeyleri elde etmeye çalışarak hayatımızı geçiririz. Öyle bir şeydir ki [...]