1.Öncelikle bize kendinizden kısaca bahsederek iş deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Orta öğretimi Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’ne girdim ve 1991 yılında mezun oldum. Üniversitedeki son yılımda, Koç Holding yeni mezunların işe alınması ve Koç Grubu firmalarda istihdam edilmesi amacıyla Koç Yetiştirme Programı kapsamında üniversiteye gelerek tanıtım yapmıştı. Bu programa başvurdum, süreç olumlu ilerledi ve 1991 yılında Otosan Finansman Bölümü’nde uzman olarak işe başladım.  Mali işler dünyasında oldukça yoğun şekilde; sırasıyla finansman, bütçe, muhasebe, finansal analiz, iç denetim gibi alanlarda çalışarak şef, müdür pozisyonlarına geldim. 2002 yılının son çeyreğinden 2004’ün ilk çeyreğine kadar, geçici bir görevle Ford’un İngiltere’deki organizasyonlarında müdür olarak çeşitli görevler yaptım. Tekrar Ford Otosan’a döndüğümde, CFO vekili olarak çalıştım ve 2006 yılının sonuna doğru CFO olarak atandım. Halen bu görevi sürdürmekteyim.

Şirketimde çalıştığım yirmi yedi yıl boyunca büyük bir değişime tanıklık ettim ve katkılarım oldu. 1997 yılında Ford Motor Company ve Koç Holding bir JV anlaşması imzalayarak şirketteki hisselerini eşitledi ve şirketimizin adı Ford Otosan oldu. Şirketimiz büyük bir yatırım hamlesine girişti. Yurt içinde faaliyet gösteren bir şirketten ihracat odaklı bir şirkete dönüşümün adımları atıldı. 1997 yılında kırk üç bin adet civarında olan üretim üç yüz yetmiş üç bin seviyelerine ulaştı. Şirketin cirosu sekiz yüz elli milyon dolar iken yedi milyar dolar seviyelerine çıktı. İhracat neredeyse yokken, son yıllarda şirketimiz Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketi konumuna geldi. Ben de yoğun olarak bu büyüme hikâyesinin içerisinde katkı verdim ve çeşitli tecrübeler yaşadım. Halka açık bir şirketin gerekleri nelerdir, mevzuat ve kanunlara uyum, raporlama standartları hakkında detay ve derin tecrübelerim oldu. UFRS raporlama standartlarına uygun şekilde şirketin mali sonuçlarının raporlanması, enflasyon muhasebesi konularında sistematik uygulamaların yerleşmesine öncülük ettim. JV kapsamında bir şirkette çalışma tecrübesini elde ettim ve kurumsal yönetimin iyi örnekleri nasıl olmalı hakkında deneyimim oldu. Şirketimizde Ford Motor Company ortaklığının gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmesi adına katkılarım oldu. USGAAP bazında fiili raporlamayı düzenli olarak yaparken, mali sonuçların Ford’la pekiştirilmesi için SoX Compliant bir şirket olma başarısını gösterdik. İç denetim ve kontrol faaliyetlerinin şirket içerisinde geliştirilmesine liderlik ettim. Ürün proje çalışmaları, yeni işler, kapasite artışları için atılan adımlarda konumum gereği ciddi katkı ve emeklerim olmuştur. Özetlersek, şirkete girdiğim andan bugüne kadar dolu dolu bir çalışma hayatım oldu.

2.Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduğunuzu ve mezun olduğunuz yıldan günümüze kadar olan süreç boyunca Ford Otosan bünyesinde çalıştığınızı biliyoruz. Aynı şirkette uzun süreli bir iş deneyiminizin olmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Yirmi yedi yıldır aynı şirkette çalışmaktayım. CFO makamı şirketin sahibi gibi çalışması gereken makamdır. Şirketin faaliyetleri sonucunda ne elde ettiğinin hesabını doğru ve zamanında ortaklara vermesi gereken kişidir. Bu kişinin şirketi iyi tanıması ve faaliyetlerinin detayını bilmesi önemlidir. Uzun yıllar şirkette çalışmanın en büyük avantajı şirketin faaliyetlerini ve süreçlerini detayına kadar anlamayı, şirketin verilerine hâkim olmayı sağlar. Aynı zamanda organizasyonun gelişmesini kolaylaştırır ve çalışanların kariyer planlamasının sürekli ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Dezavantajı ise başka şirketlerin iş yapma biçimleri hakkında ilk elden tecrübe sahibi olmamaktır.

3.Kariyerinizin ve meslek hayatınızın bu başarılı ilerleyişinde üniversitenizin ve üniversitenizde almış olduğunuz eğitimin mi yoksa kendi yetenek ve istikrarınızın mı daha etkili olduğunu söyleyebilirsiniz?

Üniversite, kişiye kendini geliştirme ve öğrenme platformu sağlamaktadır özellikle iyi bir işe girişte, aldığınız eğitim ve okuduğunuz okulların faydası vardır çünkü iş başvurusu sonucunda görüşme aşamasına gelebilmek için üniversite eğitimi önemli bir ölçüttür fakat bu sadece ilk aşamadır. Sonrasında işe girerken kişinin kendi yetenekleri,  davranış özellikleri, analitik kapasitesi gibi unsurlar öncelikli olarak değerlendirilmektedir. İşe girdikten sonra ise tamamen kişinin sorumluluk anlayışı, analitik yeteneği, çalışkanlığı, iş performansı, potansiyeli,  işe ve şirketine bakış açısı gibi unsurlar kariyer gelişiminde ön plana çıkmaktadır.

4.Uzun süredir kariyerinizi devam ettirdiğiniz ve günümüzde de üst yönetim kadrosunda yer aldığınız Ford Otosan’a Finans Uzmanı olarak katıldığınızı biliyoruz. Ford Otosan’daki kariyer geçmişinizden özetle bahsederek şu anki konumunuzla ilgili bilgi verebilir misiniz?

1991 yılında finansman bölümünde uzman olarak çalışmaya başladım. Sonrasında bütçe kontrol bölümünde ve muhasebede yoğun geçen ve çok şey öğrendiğim yıllarım oldu. 1998 yılında mali kontrol müdürü olarak görev yapmaya başladım. 2002 yılının son çeyreğinde geçici olarak Ford’un İngiltere’deki finans organizasyonuna katıldım; müdür olarak maliyet azaltma ve kar analiz birimlerinde tecrübeler edindim. 2004 yılının ilk çeyreğinde Ford Otosan’a CFO vekili olarak geri döndüm ve 2006 yılının sonuna doğru CFO olarak atandım. Halen bu görevi sürdürmekteyim. Şirkette finans, muhasebe, finansman, iş stratejileri, iç denetim, hukuk, yatırımcı ilişkileri, bilişim teknolojileri fonksiyonları ana sorumluluk alanlarımdır fakat benim şahsi yaklaşımıma göre; CFO şirketin tüm faaliyet alanlarında sorumluluk duygusu ile çalışmalı, şirkete her alanda sahip çıkmalıdır.

5.Sadece Türkiye’de değil Ford Otosan’ın Avrupa kolunda da iş tecrübesinde bulunup finans müdürü olarak görev almışsınız. Finans departmanını farklı ülkelerde deneyimlemiş biri olarak Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında finans anlayışının ne gibi farklılık ve benzerlikleri olduğunu düşünüyorsunuz?

Finans öğretisinin evrensel olduğunu düşünüyorum. Uygulanan yönergeler ve süreçler şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre detaylarda değişebilir ama temelde beklentiler ve yaklaşımlar aynıdır. İngiltere’de çalıştığım dönemde bunu gözlemledim. 

6.Ford Otosan’da finans fonksiyonu adına verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılabilmesi için izlediğiniz yoldan ve bulunduğunuz girişimlerden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ford Otosan mali işler dünyasında işine hâkim, güvenilir ve çalışkan, sorumluluk sahibi bir ekiple çalışmaktayım. Bu ekibin oluşumunda son yirmi yıldır liderlik yaptım, kariyerlerini planladım ve organizasyonun gelişimine öncülük ettim. Şirketimizin iş modelinde hem maliyet hem de masraflarda verimli olmak ve geleceğe yönelik olarak rekabetçi olmak durumundayız. Bu kapsamda hem şirket faaliyetlerinde hem de mali işler dünyasında verimlilik bizim için çok önemlidir. Özellikle iş yaparken dijitalleşme ve süreçlerde yalınlaşma girişimlerimize yıllardan beri devam etmekteyiz. Gelişen teknolojiler iş yapma yöntemlerini de değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Mali işler fonksiyonunda, büyük verileri kolayca elleçlemeyi başaran ve bunları doğru şekilde analiz etme yeteneğine sahip kişiler ön plana çıkıyor.

7.Başarılı bir kariyer hayatına sahip olmanızda kilit noktası olarak kabul edebileceğiniz etmenleri ve okuyucularınız olacak üniversite öğrencilerine özel olarak vurgulamak istediğiniz önerileri bizimle paylaşabilir misiniz?

Çalıştığım ortamı ve arkadaşlarımı sahiplendim. Özellikle kariyerimin ilk yıllarında şanslıydım, çok iyi insanlarla beraber çalıştım, amirlerim çok iyi insanlardı. Karşılıklı iyi niyet ve saygı ortamında zevkle ve eğlenerek çok iş yapardık. Sorumluluk anlayışı ve sabırla, fedakârca çok çalıştım. Elimi her taşın altına soktum. Bu benim işim değil söyleminden uzak durdum.

Özellikle büyük kurumlarda uzun dönemli düşünmeyi, sabırlı ve toleranslı olmayı öneriyorum. Üniversite yaşamında kişinin kendini geliştirmesi, kariyerinde işini kolaylaştıracaktır. Çok iyi bir İngilizce bilgisi, dijital dünyada ustalaşması, verilerle hızlı ve etkin çalışabilme kabiliyeti, girişimcilik konusunda kendisini eğitmesi, yeniliklere ve değişimlere açık olması kişiyi iş dünyasında değerli kılacaktır.

8.Ford Otosan bir iş yeri olmak haricinde size ne ifade ediyor ve ne hissettiriyor?

Kendimden bir parça olarak görüyorum. Şirketimi gönülden seviyorum ve şirketime bağlıyım. Şirket çalışanlarıyla var olur ve gelişir. Ben de bunu şahsen yaşadım ve hala yaşıyorum.

Röportajı Yapanlar: Gamze Gediz, Batuhan Ayverdi, Cansu Yalavaç