Mühendislik, en temel tanımıyla ortaya çıkan sorunlara bilimsel uygulamaları ve matematiği kullanarak çözümler sunmaktır. Mühendisler, bir bakıma  bilim insanlarının sağladığı bilgileri kullanıma hazır hale getirirler. Mühendisler; makine, yapı, üretim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışabileceği gibi ortaya konulan çözümün oluşum sürecinin her alanında bulunurlar.

Ülkemizde yaygın olan mühendislik alanları:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • İç Mimarlık
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Ziraat Mühendisliği

Endüstri mühendisliği nedir?

Endüstri mühendisliği kompleks sistemlerin ve süreçlerin optimizasyonunu sağlayan mühendislik dalıdır. Bilgi, ekipman, enerji, insan, sermaye gibi bileşenlerden oluşan bütünleşik sistemlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesini sağlarken matematik, fizik gibi sayısal bilimlerin yanında sosyal bilimlerden de faydalanılır. Diğer mühendislikler daha çok cansız etkenleri ele alırken endüstri mühendisliği için insan faktörü ön plandadır. 

Endüstri mühendisleri ne yapar?

Endüstri mühendisleri; yöntem ve süreçleri düzenleyerek zaman, enerji, ham madde gibi kaynakların kaybını minimum düzeye indirirler. Sistem ve süreçlerin işleyişini analiz ederler ve bunların sonuçlarını tahmin eder ve değerlendirirler. Kalite kontrol, stok-depo-ekipman idaresi, fabrika planlanması, iş tasarımı endüstri mühendislerinin üstlendiği görevlerin bazılarıdır.