Endüstri mühendisliği; insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analizi, tasarım, ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yeteneklerden yararlanan mühendislik bilim dalıdır. Günümüzün küreselleşen iş dünyasında üretim, hizmet veya ticaret odaklı tüm işletmeler endüstriyel teknolojiye dayalı bir alt yapı oluşturmak zorundadır. Endüstri mühendisliği eğitimi, iş dünyası ile teknolojiyi birleştiren köprü görevini üstlenerek her geçen gün önemi artan bir profesyonel mühendislik haline gelmiştir.

Endüstri Mühendisliğini Diğer Mesleklerden Ayıran Temel Unsurlar

1. Sistem Yaklaşımı ve Sorgulama Yeteneği:

Problemi belirli bir kalıba oturtmak yerine düşüncelerimizi yönlendirecek soyutlamaları yapmaya yönelik olarak sorgulama yeteneğidir.

2. Soyutlama ve Analitik İfade Etme Yeteneği:

Analitik modeller (matematik programlama modelleri analitik modellerin alt cümlesidir. Sistematiği kurulmuş ve tanımlanmış “kutular” bile analitik modeller olabilir.) ile ifade etmek ve sorunu bu boyutta ifade etme yeteneğidir.

3. Teoriyi Pratiğe Dökebilme Yeteneği

Optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneğidir.

Yukarıda sayılan unsurlar bir endüstri mühendisinin kuvvetli yönleridir. Başka bir deyişle çalışma ortamında bu unsurları öne çıkaracak kişiler, endüstri mühendisi olarak öne çıkabilecektir. 

Günümüzde rekabet ortamının gelişmesi, teknolojinin ürün ve hizmetlere dönüşümünü hızlandırmıştır. Bu yüzden günümüzde firmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için daha verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran endüstri mühendislerinin önemini daha da artırmaktadır. Örneğin; ABD, İrlanda, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da son yıllarda görülen ilerlemeler ve teknoloji gelişimi endüstri mühendisliği programlarının uygulanması ile gerçekleşmiştir. 

Aslına bakarsanız endüstri mühendisliğinin geleceği parlak gözüküyor çünkü kaynakların her geçen gün tüketildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda diğer mühendislerin yapması gereken şeyler sabitlenip sıradan hale gelirken endüstri mühendisinin bu azalan kaynakları iyi bir şekilde yönetmesi, gerektiğinden daha önemli bir hale gelecektir.

Şevval Fidan